Cookiebeleid

Cookiebeleid van de site

Dit Cookiebeleid maakt deel uit van het Privacybeleid van BW

Voor alle informatie vereist door art. 13 Europese Verordening 679/16 GDPR klik hier om het privacybeleid van de site van de eigenaar te bekijken, in het bijzonder om de procedures bekend te maken die worden gevolgd voor het verzamelen, door middel van cookies en / of andere monitoringstechnologieën, van de informatie verstrekt door gebruikers bij het bezoeken van deze website.

ALGEMENE INFORMATIE OVER COOKIES EN ANDERE MONITORINGSTECHNOLOGIEËN

We gebruiken technische cookies in sommige delen van onze site. Technische cookies zijn de cookies die strikt noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren, en voor dit soort elementen is toestemming niet vereist, aangezien ze onmisbaar en precies technisch zijn.

In elk geval kan de gebruiker de cookievoorkeuren ook via de browser beheren. Als u het type en de versie van de gebruikte browser niet weet, kunt u bovenaan in het browservenster op “Help” klikken en alle benodigde informatie opvragen. Als u de gebruikte browser kent, kunt u de cookiebeheer-pagina openen via de onderstaande links.

Internet explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/

Bezoek voor meer informatie www.youronlinechoices.eu.

Houd er echter rekening mee dat deze site is gestructureerd om technische cookies te gebruiken en dat elke verwijdering ervan de werking van de site kan beïnvloeden en niet het beste gebruik van de site mogelijk maakt.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE REGELS MET BETREKKING TOT DE TOESTEMMING V OOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

De Italiaanse wetgeving heeft de Gemeenschapsrichtlijn 2009/136 /EC in ons systeem geïntroduceerd die de beheerders van de websites die cookies of andere monitoringstechnologieën gebruiken verplicht stelt om de gebruiker te informeren over de soorten mogelijke cookies die door de site worden gebruikt.

De voorziening van de Garant voor de bescherming van de persoonsgegevens n. 229 van 8 mei 2014, gepubliceerd in de G.U. n. 126 van 3 juni 2014, hebben cookies in twee macro-categorieën ingedeeld: “technische” cookies en “profilering” cookies.

 • Technische cookies.

Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt voor “het verzenden van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij waar de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk om heeft verzocht om deze dienst te verlenen”.

Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of beheerder van de website geïnstalleerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in navigatie- of sessiecookies, die de normale navigatie en het normale gebruik van de website garanderen (waardoor u bijvoorbeeld een aankoop kunt doen of zich kunt authenticeren om toegang te krijgen tot beperkte gebieden); analytische cookies, vergelijkbaar met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken; functionaliteitscookies, waarmee de gebruiker kan bladeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten die zijn geselecteerd om te kopen) om de geleverde service te verbeteren.

Voor het plaatsen van deze cookies is de voorafgaande toestemming van gebruikers niet vereist.

 • Profilering van cookies.

Profielcookies zijn ontworpen om gebruikersprofielen aan te maken en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker heeft geuit tijdens het surfen op internet. Vanwege de bijzondere invaliditeit die dergelijke apparaten kunnen hebben in de privé-sfeer van gebruikers, de Europese en de Italiaanse wetgeving bepaalt dat de gebruiker voldoende moet worden geïnformeerd over het gebruik ervan en zijn geldige toestemming moet geven.

In de betreffende bepaling heeft de Garant ook cookies gecategoriseerd volgens de persoon die optreedt als de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die door de cookie worden verzameld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen first-party cookies en third-party cookies.

 • Eigen cookies.

Deze cookies worden beheerd door de site-eigenaar. Voor deze cookies ligt de informatieplicht bij de site-eigenaar. Deze laatste heeft ook de verplichting om de methoden aan te geven om de cookie te blokkeren.

 • Cookies van derden.

Dit zijn cookies die worden beheerd door een derde partij anders dan de site-eigenaar. Voor deze cookies ligt de informatieplicht en de indicatie van de modaliteiten voor de mogelijke blokkering van de cookie bij de derde partij, terwijl de eigenaar van de site verplicht is om op de site de link naar de site van de derde in te voegen waar dergelijke elementen beschikbaar zijn. Bij beide soorten cookies (first-party of third-party) vindt het verzamelen van toestemming, nodig als de cookie een profielcookie is, plaats via een speciale banner op de startpagina van de site.

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE COOKIES DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT Op deze site gebruiken we de cookies om (bijvoorbeeld):

 • Het aantal bezoekers op de site te tellen;
 • Controleren hoe succesvol een specifieke advertentiecampagne is (anoniem)
 • De interesse vaststellen voor bepaalde secties of aspecten van de site of voor bepaalde producten en diensten die op deze site beschikbaar zijn (anoniem)
 • Begrijpen hoe populair een product of dienst is en in hoeverre er variatie in interesses is tussen bepaalde producten en diensten die (anoniem) worden aangeboden

Het volgende deel van dit Cookiebeleid bevat een gedetailleerde lijst van alle cookies die door deze site worden gebruikt.

De eerste groep somt de zogenaamde technische cookies op waarvan het gebruik geen toestemming van de gebruiker vereist.

De tweede groep geeft een overzicht van de profielcookies.

Voor beide groepen wordt de volgende informatie getoond voor elk type cookie:

 • Naam de cookie
 • Functie uitgevoerd door de cookie
 • Indicatie of de cookie een first-party of een third-party cookie is
 • Als de cookie van een derde partij is, vermelding van de link waarmee het mogelijk is om de site van de derde partij te bereiken waar de informatie van de derde partij wordt gerapporteerd over de verwerking die is uitgevoerd op de persoonlijke gegevens die via de cookie zijn verzameld en de methoden om de cookie te blokkeren
 • Vervallen van de cookie

SOORTEN COOKIES DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

Technische cookies

Google Analytics

FUNCTIE: Statistieken. Het navigatie-statistiekensysteem moet als technisch worden beschouwd, aangezien het geanonimiseerd is en geen gegevens kruist. Anonimiseren wordt gegarandeerd door speciale scripts die het IP-adres van de navigator anonimiseren.

DERDE: Voor maximale transparantie, link naar het beleid van de derde partij Google, waarvan we u eraan herinneren dat het volledig onafhankelijk is. https://policies.google.com/privacy

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze site bevat links en / of applicaties om de gebruiker gemakkelijk toegang te geven tot andere sites of sociale netwerken of andere websites (bijv. knoppen waarmee de gebruiker gemakkelijk nieuws kan delen op Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn).

Het bedrijf heeft geen controle over de cookies / monitoringstechnologieën van andere websites waarop dit cookiebeleid niet van toepassing is. Daarom verwijzen we met betrekking tot de behandelingen die door derden worden uitgevoerd, naar de derden zelf.

HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Voor vragen, opmerkingen of twijfels met betrekking tot dit Cookiebeleid of het Privacybeleid van de site, neem contact op met de eigenaar op de aangegeven of aanwezige adressen op de site.

UPDATEN VAN DIT COOKIEBELEID

Dit cookiebeleid is bijgewerkt op 01/06/21. Eventuele updates worden altijd op de pagina gepubliceerd.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay updated on the latest developments and special offers!


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN
Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203
Email: info@businesswebstars.com


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203 Email: info@businesswebstars.com

© 2021 Business Webstars. All Rights Reserved.