Privacy-Informatie

Algemene Beleidsinformatie, Contacten En Samenwerkings- Verzoeken
 
Privacy-Informatie Bij Betrekking Van Art. 13 Van De Europese Verordening 2016/679 (Gdpr) Voor De Verwerking Van De Gegevens, Algemene Beleidscontacten En Samenwerkingsverzoeken

De informatie is niet geldig voor andere websites die via links op de websites geraadpleegd kunnen worden binnen het domein van de eigenaar, die op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden voor de websites van derden.

 

  1. De gegevensbeheerder is BW gevestigd in De Cuserstraat 93 1081 CN, Amsterdam, Netherlands, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  2. Methoden: De verwerking zal worden uitgevoerd zowel met handmatige als met It- en telematic-tools in overeenstemming met de geldende regelgeving en met de principes van correctheid, rechtmatigheid, transparantie, relevantie, volledigheid en geen overdrevenheid, nauwkeurigheid en met organisatorische en verwerkingslogica die strikt verband houden met de nagestreefde doeleinden en ieder geval om te garanderen de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens, in overeenstemming met de organisatorische, fysieke en logische maatregelen voorzien door de geldende

 

  1. Type gegevens: Voor de doeleinden die in deze informatie worden genoemd, worden alleen niet-specifieke persoonlijke gegevens verwerkt. Specifieke informatie kan worden gepresenteerd op de pagina’s die zijn gewijd aan bepaalde diensten of gegevensverwerking door de gebruiker of door de betrokkene en passende toestemmingen worden verzameld op dezelfde locaties (indien nodig).

 

  1. Doel van de verwerking: A) Om navigatie op dit portaal en het technisch beheer van verbindingen ermee mogelijk te maken. De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te bedienen, verwerven bij normaal gebruik enkele persoonlijke gegevens die impliciet worden verzonden bij het gebruik van internetcommunicatie protocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische informatie (daarom zijn ze anoniem) en om de correcte werking van de site te controleren. B) Elk verzoek om contact door de geïnteresseerde partij, om hierop te reageren en om verzoeken assistentie en behoeften van klanten en gebruikers op te volgen. Voor deze activiteit worden alleen de gegevens verwerkt die door de geïnteresseerde partij zijn meegedeeld met betrekking tot de diensten die door de eigenaar worden aangeboden in relatie tot de behoeften die door de geïnteresseerde zijn geuit. C) Beheer contactverzoeken van professionals, bedrijven, pas afgestudeerden die verzoeken om samen te werken met BW. Verwerking gerelateerd aan het doel om te reageren op verzoeken en het evalueren van de haalbaarheid van de samenwerking. Voor deze activiteit worden alleen de gegevens verwerkt die door de belanghebbende zijn meegedeeld, die GEEN gegevens van een bepaalde aard mag doorgeven omdat ze niet compatibel zijn met dit doel. Dergelijke gegevens worden, indien doorgestuurd, onmiddellijk vernietigd door

 

  1. De gevraagde gegevens zijn nodig om: A) Navigatie op de site mogelijk te maken te maken B) Om te reageren op contactverzoeken. Als u dit niet verstrekt, kan dit ertoe leiden dat u niet door de site zelf kunt navigeren om antwoorden op uw vragen te krijgen. C) Opvolgen van contactverzoeken voor samenwerking. Het is duidelijk dat elke bijdrage noodzakelijk is voor het ene doel zonder de andere te beïnvloeden (bijvoorbeeld het niet willen verstrekken van gegevens om verzoeken te doen, heeft GEEN invloed op de mogelijkheid om door de site te bladeren).

 

  1. De rechtsgrondslag en rechtmatigheid van de verwerking kunnen worden geïdentificeerd in de contractuele of pre-contractuele verplichtingen in verband met het verlenen van een dienst of het beantwoorden van verzoeken van de belanghebbende. (Artikel 6 letter B) (Doel B en C). Met betrekking tot navigatie is het in het legitieme belang van de eigenaar om zijn portalen zo in te stellen dat ze technisch bruikbaar

 

  1. De gegevens die voor de bovengenoemde doeleinden worden verstrekt, worden bewaard: A) gegevens om navigatie mogelijk te maken, voor de technisch noodzakelijke tijden die met betrekking tot navigatie de technische tijden zijn om de verbinding mogelijk te maken. B) en C) Voor contactgegevens en verzoeken om samenwerking voor een periode van 6 maanden vanaf de ontvangst ervan en in ieder geval voor de tijd die nodig is om de verzoeken van de belanghebbende te behandelen. Houd er rekening mee dat de verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt ter bescherming van de legitieme belangen van de eigenaar en ter verdediging in de rechtbank. Ook dat het principe van niet-excessieve proportionaliteit en minimalisatie zal worden toegepast. Deze behandelingen zullen voor elk specifiek geval worden geëvalueerd, aangezien het geen behandelingen zijn die standaard worden uitgevoerd, maar afhankelijk zijn van het specifieke

 

  1. Verspreiding, mogelijke ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens: er worden op geen enkele manier gegevens bekendgemaakt. De verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door personen die geautoriseerd zijn om te verwerken en naar behoren zijn opgeleid, onder toezicht van de gegevensbeheerder, evenals door gegevensverwerkers die door een specifiek contract met de houder zijn verbonden (Artikel 28 van Verordening 2016/679), zoals: bedrijven die diensten verlenen voor het beheer van het computersysteem en telecommunicatienetwerken, professionals en adviseurs of dienstverleners aan de eigenaar. De gegevens worden in ieder geval in relatie meegedeeld aan de strikte technische of professionele noodzaak, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan anonieme behandeling waar mogelijk. De bijgewerkte lijst met de identificatiegegevens van alle gegevensverwerkers kan door u op elk moment worden opgevraagd bij de bovengenoemde gegevensbeheerder. De gegevens worden verwerkt in de EU. De gegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden (openbare lichamen, politie, gerechtelijke autoriteiten, enz.), maar uitsluitend om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of

 

  1. Rechten van de belanghebbende Artikel 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 77 van de GDPR. We informeren u over het bestaan van het recht om de ontvangers te kennen van de mogelijke communicatie, van toegang tot persoonlijke gegevens, van rectificatie, annulering en mogelijk vergetelheid, van beperking van behandeling, van overdraagbaarheid van gegevens en van verzet op elk moment tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We informeren u ook dat u het recht heeft om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven (artikel 7, lid 3, van de GDPR). Volgens art. 77 van de Verordening, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk woont of werkt, of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, die in Italië overeenkomt met de Garante Autoriteit voor Bescherming van persoonlijke gegevens, wiens referenties te vinden zijn op garanteprivacy.it. U kunt deze rechten uitoefenen door eenvoudig contact op te nemen met de eigenaar via de contactpersonen die in deze informatie worden vermeld. Deze informatie werd opgemaakt op 25.11.2020. De gegevensbeheerder BW.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay updated on the latest developments and special offers!


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN
Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203
Email: info@businesswebstars.com


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203 Email: info@businesswebstars.com

© 2021 Business Webstars. All Rights Reserved.