Data Privacy Verklaring

1) Data vrijwillig gegeven door de Gebruiker/Mogelijke Cliënt/Cliënt – Doel van dataverwerking - Toestemming

Het optionele, expliciete en vrijwillige versturen van e-mails naar de adressen van @businesswebstars.com houdt in dat de e-mailadressen van de verzenders vervolgens verworven worden om op verzoeken te kunnen antwoorden, samen met enige andere persoonlijke data in het bericht.

Dataverwerking wordt onderworpen aan voor het enige doel om het mogelijk te maken voor Business Webstars, de Data Controller, om vragen te beantwoorden, en twijfels en/of verzoeken te verduidelijken.

Communicatietransmissie via telefoon, Facebook, e-mail of in persoon, voor een Google Meeting/Zoom meeting en/of een afspraak met een van de Vertegenwoordigers van Business Webstars, geeft de toestemming van de Mogelijke Cliënt/Cliënt om data te collecteren die nodig is voor Business Webstars om de ontvanger van de service te identificeren, facturering mogelijk te maken en contact te maken voor de illustratie van het verzochte verzoek/voorstel.

Data zijn niet onderhevig aan openbaarmaking en worden specifiek gebruikt door speciaal geautoriseerde werknemers van Business Webstars om ze te verwerken.

Mogelijke Cliënt/Cliënt heeft het recht om te weten, te allen tijde, wat zijn/haar persoonlijke data is die in het bezit is van Business Webstars en hoe het wordt gebruikt; de Mogelijke Cliënt/Cliënt heeft ook het recht om die te updaten, rectificeren, aan te vullen of te annuleren, te verzoeken om het te blokkeren en de behandeling ervan te belemmeren als het in strijd is met de Nederlandse wet.

De Mogelijke Cliënt is er vrij in om te kiezen of de data die ze gegeven hebben in het aanvraagformulier of in de contacten met de vertegenwoordigers van Business Webstars of die gebruikt mag worden voor het verzenden van informatief materiaal of ander communicatie.

Echter, als zij die informatie niet geven, dan is het onmogelijk om de gevraagde services te leveren.

De data die direct wordt gecollecteerd van de geïnteresseerde partij, per telefoon of van derde partijen, wordt verwerkt door Business Webstars als onderdeel van haar activiteiten met het doel om de verzochte services te verlenen en relaties te onderhouden met zowel Gebruikers/Mogelijke Cliënten/Cliënten. Gebruikers en Mogelijke Cliënten zijn er vrij in om te kiezen of zij de data die nodig is voor deze doeleinden willen geven, maar als zij weigeren dan is het onmogelijk om hen te voorzien van wat zij verzoeken.

Hetzelfde geldt voor data die verwerkt wordt als u een leverancier bent van Business Webstars, zelfs een potentiële leverancier om het mogelijk te maken om offertes aan te vragen of informatie of om vastgelegde contracten op te volgen.

 

De verzamelde data worden niet naar landen buiten de Europese Unie overgezet die geen verwerkingsovereenkomsten hebben die voldoen aan de standaarden zoals die bepaald zijn door de Europese Unie.

Om hun rechten uit te oefenen en voor meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen of categorieën van onderwerpen waar de data aan gecommuniceerd mag worden of die zich daarvan bewust worden binnen Business Webstars, kan de Gebruiker/Mogelijke Cliënt/Cliënt contact opnemen met de Dataverwerker van persoonlijke data.

2) Vertrouwelijke data

De toestemming voor het verwerken van Vertrouwelijke data van de Mogelijke Cliënt/Cliënt is nodig voor de uitvoering van de producten en services verleend door Business Webstars zoals verzocht, het is niet verplicht, maar weigering om de gevraagde data te leveren maakt het onmogelijk voor Business Webstars om aan de verzoeken te voldoen.

Data wordt bewaard zo lang als de Mogelijke Cliënt/Cliënt geregistreerd blijft bij Business Webstars. Om de data te verwijderen is het voldoende om een simpel verzoek daartoe in te dienen, hoewel de data bewaard blijft in de partnerservers van Business Webstars totdat het Nederlands Recht de eliminatie daarvan beveelt.

Persoonlijke, bedrijfs- en financiële informatie wordt ook opgeslagen voor de tijdsduur die nodig is om te voldoen aan juridische verplichtingen (b.v. de verplichting om belastingfacturen te bewaren), om geschillen te slechten en om afgesloten overeenkomsten af te dwingen.

De geleverde data voor de doeleinden van directe marketing en profilering worden bewaard voor de maximale periode zoals gesteld bij de toepasselijke wetgeving, altijd zonder afbreuk te doen aan het recht om hun eerdere annulering te verzoeken of het recht uitvoeren om vergeten te worden.

3) Methodes en tijden van Dataverwerking en Data Inbreukbeleid

Data wordt verwerkt met manuele, IT- en telematicatools gedurende de tijd die nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze werden verzameld.

Verzamelde data wordt verwerkt om de verzochte producten en services te leveren, dus voor de uitvoer van Contracten door Business Webstars die geautoriseerd was door de betrokken partij (de Mogelijke Cliënt/Cliënt) om de verplichtingen van het Contract uit te kunnen voeren, samen met de verzoeken van de betrokken partij (b.v. afspraak, het genereren van kostenschattingen, enz.), om aan gerechtelijke verplichtingen te voldoen (zoals het afgeven van facturen) en om de legitieme belangen te vervolgen die nagestreefd moeten worden door Business Webstars.

Specifieke beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd om vertrouwelijkheid te behouden, dataverlies te voorkomen en onwettelijk of incorrect gebruik te voorkomen, samen met ongeautoriseerde toegang.

In de buitengewone hypothese waar een inbreuk op het data managementsysteem zou voorkomen dat rederlijkwijs een risico vormt voor de Cliënt, zal Business Webstars de Persoonlijke Data Controle Autoriteit (privacy borg) binnen 72 uur op de hoogte brengen vanaf het moment dat Business Webstars zich ervan bewust was op grond van, op basis van art. 33 AVG.

Als het risico hoog is, zal Business Webstars ook prompt de betrokken partij op de hoogte brengen op grond van, op basis van art. 34 AVG. Met data inbreuk bedoelt Business Webstars de breuk in beveiliging die per ongeluk of illegaal betrekking heeft op de vernietiging, het verlies, de modificatie of ongeautoriseerde bekendmaking van of toegang tot de persoonlijke data die wordt verzonden, opgeslagen of op een andere manier wordt verwerkt.

4) Subjecten waar de data aan mag worden gecommuniceerd

Business Webstars verwerkt data van derde partijen – bestaande en mogelijke cliënten, medewerkers, leveranciers – en neemt daarbij alle mogelijke maatregelen in acht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerkte data te garanderen, allemaal in navolging van de huidige wetgeving over databescherming.

Business Webstars verzamelt alleen data die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzochte services of voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld door specifieke informatie te geven wat dit betreft.

Voor het volgen van zakelijke doeleinden moet Business Webstars dat van Cliënten/Mogelijke Cliënten communiceren aan verbonden bedrijven en professionals in samenwerking, samen met hun werknemers en medewerkers. De communicatie betreft alleen de data die strikt noodzakelijk is om de Contractverplichtingen en de verzoeken van de Cliënt uit te voeren.

De eigenaar van de dataverwerking is Business Webstars B.V.  met de zetel in Amsterdam, De Cuserstraat 93, 1081 CN met een aangestelde beambte voor het doel om de privacywetgeving toe te passen in het bedrijf. De werknemers en medewerkers die de data verwerken zijn getraind met specifieke instructies en ontvangen een continue updating privacy plan.

5) Recht tot toegang tot data van Mogelijke Cliënt/Cliënt

Om de uitvoering van de rechten te garanderen zoals voorzien in de relevante wetgeving (toegang tot informatie en andere rechten) en om enige andere informatie te geven voor wat betreft databescherming, kan elke betrokken partij contact opnemen met het Bedrijf:

Business Webstars B.V.

Amsterdam, De Cuserstraat 93, 1081 CN

KVK Nummer 81436203

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Om informatie te verkrijgen over het al dan niet bestaan van persoonlijke data van de betrokken partij, zelfs als het nog niet geregistreerd is, en de communicatie daarvan.

De betrokken partij heeft ook de mogelijkheid om:

  1. informatie te krijgen over de origine, doelen en methoden van dataverwerking betreffende de Mogelijke Cliënt/Cliënt;
  2. de annulering, transformatie of het blokkeren van de verwerkte data te verkrijgen die in strijd is met de wet;
  3. het updaten, de correctie en/of integratie van data te verkrijgen;
  4. zich te verzetten, om wettelijke redenen, tegen het verwerken van data die gegeven is voor het doel om te verkopen, advertentiemateriaal te sturen en marktonderzoek;
  5. informatie te verkrijgen over de subjecten en de categorieën van subjecten waar de data aan wordt gecommuniceerd of wie die te weten kan komen van vertegenwoordigers van Business Webstars;
  6. informatie te verkrijgen over de subjecten die over hen te weten komen ook als resultaat van de activiteiten die verleend worden door andere bedrijven of maatschappijen gebaseerd op samenwerkingscontracten;
  7. het recht uit te oefenen om vergeten te worden, waar mogelijk en niet in tegenstelling tot andere regulaties van de Nederlandse wetgeving.

6) Privacy van de Website

Door de website https://www.businesswebstars.com/nl/ te bezoeken, ziet de Gebruiker/Mogelijke Cliënt/Cliënt de korte informatiebanner gerelateerd aan het gebruik van cookies (d.w.z. de bestanden die gebruikt worden door browsers om informatie op te nemen tijdens het doorbladeren); met het doorgaan van bladeren op de site door het accepteren van cookies, geeft de betrokken partij daarbij zijn/haar toestemming voor het gebruik van cookies.

De Gebruiker/Mogelijke Cliënt/Cliënt kan alle details over het beleid dat gevolgd wordt door de site met betrekking tot cookies vinden in de specifieke Cookiebeleid sectie op de website, waardoor hij/zij de goedkeuring voor cookies kan weigeren.

7) Nieuwsbrieven en Marketingcontactactiviteiten

Business Webstars biedt de mogelijkheid aan Gebruikers /Mogelijke Cliënten/Cliënten om de nieuwsbrief te ontvangen.

De betrokken partij kan zijn/haar toestemming op elk moment intrekken, zonder opgave van redenen door contact op te nemen met het bedrijf of door de “Afmelden” link te klikken in elke nieuwsbrief.

Business Webstars neemt ook contact op met geïnteresseerde partijen die service hebben verzocht en die nog geen geregistreerde Cliënten zijn om producten en services van het bedrijf te illustreren en voor te stellen.

Business Webstars kan ook contact opnemen met geïnteresseerde partijen die zijn aangegeven door andere Data Controllers. In deze gevallen resulteert het falen om interactief te zijn met Business Webstars, zonder de nieuwsbrief te lezen of telefonische positieve feedback gedurende een periode van 12 maanden, automatisch in de annulering of het anonimiseren van de data die wij in ons bezit hebben.

De mogelijkheid van de betrokken partij om een verzoek in te dienen voor de annulering, het updaten, de origine van hun data en om bewust te worden van de data processors en personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken en in elk geval om het recht uit te oefenen zoals voorzien in de EU Regulering 676 / 2016 AVG met het verzoek om naar het bedrijf gestuurd te worden als per de contacten die bovenstaand zijn aangegeven.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay updated on the latest developments and special offers!


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN
Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203
Email: info@businesswebstars.com


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203 Email: info@businesswebstars.com

© 2021 Business Webstars. All Rights Reserved.