Commerciële communicatie per e-mail

PRIVACY-INFORMATIE VOLGENS ART. 13 VAN DE EUROPESE VERORDENING 2016/679 (GDPR) VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS

De informatie is niet geldig voor andere websites die kunnen worden geraadpleegd via links op de websites in het domein van de eigenaar, die op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden voor de websites van derden.

  • De gegevensbeheerder is BW gevestigd in De Cuserstraat 93 1081 CN, Amsterdam, Netherlands, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Methoden:
De verwerking wordt uitgevoerd met zowel handmatige als IT- en telematica- instrumenten in overeenstemming met de geldende regelgeving en de principes van correctheid, rechtmatigheid, transparantie, relevantie, volledigheid en niet overdrevenheid, nauwkeurigheid en met strikt verband houdende organisatorische en verwerkingslogica´s voor de nagestreefde doeleinden en in ieder geval op een manier die de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens garandeert, met inachtneming van de organisatorische, fysieke en logische maatregelen waarin de geldende bepalingen
  • Type gegevens: Voor de doeleinden die in deze informatie worden vermeld, worden alleen niet- specifieke persoonlijke gegevens verwerkt. Specifieke informatie kan worden gepresenteerd op de pagina’s die zijn gewijd aan bepaalde diensten of gegevensverwerking die door de gebruiker of door de betrokkene worden verstrekt en de gepaste toestemmingen zullen op dezelfde locaties worden verzameld (indien nodig)
  • Doel van de verwerking: a) Communicatieactiviteiten met betrekking tot de producten / diensten en activiteiten voorgesteld door de verantwoordelijke voor de verweking met zijn specifieke toestemming: de gegevens die worden verstrekt met een specifieke verwijzing naar het e-mailadres, de naam en de achternaam, worden verwerkt en gebruikt door de gegevensbeheerder om u informatiemateriaal met betrekking tot BW activiteiten en diensten te.
  • Houd er rekening mee dat de verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt ter bescherming van de legitiem belangen van de eigenaar en ter verdediging in de rechtbank. Ook in dit geval zullen de principes van noodzakelijkheid, proportionaliteit en niet overdaad worden toegepast en zal de conservering worden afgestemd op wat hierboven is aangegeven en in ieder geval gedefinieerd voor het individuele geval. 
  • De vereiste gegevens zijn nodig om: de doorgifte van de aangegeven communicatie mogelijk te maken. Het niet verstrekken van en toestemming geven voor dit doel heeft het enige gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de aangegeven
  • De wettelijke basis en rechtmatigheid van de verwerking. Voor dit doel is uw specifieke toestemming vereist volgens art.6, punt 1 letter a). 
  • De gegevens die voor de bovengenoemde doeleinden worden verstrekt, worden bewaard totdat de verzendactiviteiten worden stopgezet en in ieder geval totdat uw toestemming wordt ingetrokken, die eenvoudig kan worden verstrekt door contact op te nemen met de eigenaar via de contactpersonen die in dit document of op de institutionele website worden vermeld, of, in het geval waarin het beschikbaar is, via het automatische oppositiesysteem dat onderaan de e- mails is ingevoegd. 
  • Verspreiding, eventuele ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens. Er worden op geen enkele manier gegevens bekendgemaakt. De verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door personen die geautoriseerd zijn om te verwerken en naar behoren zijn opgeleid, onder toezicht van de gegevensbeheerder, evenals door gegevensverwerkers die aan de houder zijn gekoppeld door een specifieke contract (artikel 28 van Verordening 2016/679), zoals: bedrijven die diensten verlenen voor het beheer van het computersysteem en telecommunicatienetwerken, professionals en consultants of dienstverleners aan de De gegevens worden in ieder geval gecommuniceerd in verband met de strikte technische of professionele noodzaak, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan anonieme behandeling waar mogelijk. De bijgewerkte lijst met de identificatiegegevens van alle gegevensverwerkers kan door u op elk moment worden opgevraagd bij de bovengenoemde gegevensbeheerder. 

De gegevens worden verwerkt in de EU. De gegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt (overheidsinstanties, politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, enz.), maar uitsluitend om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of communautaire wetgeving. 

Rechten van de belanghebbende artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 77 van de GDPR. Wij informeren u over het bestaan van het recht om de ontvangers te kennen van de mogelijke communicatie, van toegang tot persoonlijke gegevens, van rectificatie, annulering en mogelijk vergetelheid, van beperking van behandeling, van overdraagbaarheid van gegevens en van verzet op elk moment tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We informeren u ook dat u het recht heeft om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te  trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die  vóór de intrekking is gegeven (artikel 7, lid 3, van de GDPR). Volgens art. 77 van de Verordening, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, werkt of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden, die in Italië overeenkomt met de Autoriteit van de Garant voor bescherming van persoonlijke gegevens, waarvan de referenties te vinden zijn op garantieprivacy.it 

U kunt deze rechten uitoefenen door eenvoudig contact op te nemen met de eigenaar via de contactpersonen die in deze informatie worden vermeld.

Deze informatie werd opgesteld op 25/11/2020

De gegevensbeheerder BW

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay updated on the latest developments and special offers!


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN
Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203
Email: info@businesswebstars.com


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam Nederland Tel: +310621802998
KVK-Number: 81436203 Email: info@businesswebstars.com

© 2021 Business Webstars. All Rights Reserved.