Image

Hoe de GDPR van invloed is op bedrijfsmarketing in de Europese Unie

Welke gevolgen heeft de GDPR voor bedrijven?

De termijn voor de invoering van de GDPR is inmiddels verstreken, en veel bedrijven riskeren boetes als ze niet voldoen aan de nieuwe EU-regelgeving.

De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een digitale privacyverordening van de Europese Unie die op 25 mei 2018 is ingevoerd. Hiermee wordt de privacywetgeving in de hele EU gereglementeerd en gestandaardiseerd, en wordt de privacy van gebruikers en klanten beter beschermd.

Bedrijven die zaken doen in de EU moeten nu:

1) Zichtbare en actieve privacy-instellingen aanbrengen op hun digitale producten, diensten en websites,

2) Regelmatig hun privacyvoorwaarden, privacybeleid en cookies analyseren;

3) De toestemming voor het gebruik van gebruikers- en consumentengegevens toelichten en aantonen,

4) Aan hun gebruikers en klanten uitleggen op welke manier en voor welke doeleinden de verzamelde gegevens worden gebruikt.

5) Datalekken melden

gdpr regulation business webstars web bureau in amsterdam
gdpr regulation business webstars web agency in amsterdam

De GDPR is wettelijk verplicht en als ondernemingen zich er niet aan houden, kunnen ze boetes krijgen die kunnen oplopen tot 4% van hun globale omzet. Ondernemingen zullen ook worden beboet als ze de rechten van hun gebruikers en consumenten niet beschermen bij gegevensinbreuken en als ze deze datalekken niet melden aan de autoriteiten.

De EU past de nieuwe GDPR-wetgeving nauwgezet toe, zodat individuen en consumenten weerbaarder worden en meer zeggenschap krijgen over hun consumenten- en privacyrechten. De Europese wetgevers zijn er namelijk van uitgegaan dat bedrijven de gegevens van consumenten voor eigen gewin misbruiken, zonder transparantie te bieden over de manier waarop zij deze gegevens gebruiken.

Deze nieuwe aanpak van gegevensbescherming stelt grote en kleine ondernemingen verantwoordelijk voor hun gegevensverzameling, privacybeleid en gegevensgebruik.

Eerdere EU-verordeningen inzake gegevensprivacy ten aanzien van sociale media, smartphones of zelfs geavanceerde webtechnologie zoals kunstmatige intelligentie waren achterhaald. Bovendien ging het meestal om richtlijnen, zodat bedrijven en landen gemakkelijk konden kiezen om er niet aan deel te nemen. De GDPR is echter verplicht.

Wat zijn de gevolgen van GDPR voor marketing?

Een consequente regelgeving inzake gegevensbescherming in de EU is een nieuwe kans voor marketing, aangezien bedrijven zich kunnen richten op het publiek dat echt geïnteresseerd is in hun producten, diensten en merken. Het kan echter ook een uitdaging zijn als het niet correct wordt aangepakt, vooral voor KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen), freelancers en professionals.

We bespreken hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor bedrijven inzake GDPR.

1. Gegevenstoestemming

Gegevenstoestemming gaat over het beheer van opt-ins: hoe gebruikers en klanten promotiemateriaal van bedrijven wensen te ontvangen. Met de GDPR moeten gebruikers en klanten expliciet toestemming geven aan bedrijven om hun gegevens te verzamelen, en moeten bedrijven gebruikers en klanten duidelijke, ondubbelzinnige en heldere mogelijkheden bieden, waaronder cookies, om hun beslissing kenbaar te maken.

Bedrijven moeten ervoor zorgen, en er niet van uitgaan, dat zij van hun leads, gebruikers, klanten en partners de toestemming hebben om gecontacteerd te worden.
gdpr policy business webstars web bureau in amsterdam

Daarom moet een vooraf aangevinkt vakje dat hen automatisch de toestemming geeft, zoals in het verleden vaak gebeurde, worden vervangen door vakjes met de mogelijkheid om ja of nee te kiezen en de toestemming te geven.

In plaats van ervan uit te gaan dat gebruikers of mogelijke leads die een webformulier invullen, marketingmails willen ontvangen, moeten bedrijven hen nu uitdrukkelijk vragen om zich in te schrijven voor nieuwsbrieven en daarvoor het vakje aan te vinken.

gdpr regulation policy business webstars web agency in amsterdam
2. Toegang tot gegevens

Het recht om te worden vergeten, dat door het Hof van Justitie van de EU is vastgesteld, geeft mensen het recht om verouderde of onjuiste persoonsgegevens te laten verwijderen en is al gedeeltelijk in de praktijk gebracht door veel bedrijven, waaronder Google, dat zich genoodzaakt zag om pagina's uit de zoekresultaten te verwijderen om aan de regels te voldoen.

GDPR biedt personen de mogelijkheid om te beslissen over de manier waarop hun gegevens worden verzameld en gebruikt, waaronder de mogelijkheid om bedrijven toegang te vragen tot die gegevens of om ze te verwijderen, overeenkomstig het recht om te worden vergeten; het wordt de verantwoordelijkheid van bedrijven om ervoor te zorgen dat hun gebruikers en klanten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot hun persoonsgegevens en hun toestemming voor het gebruik ervan kunnen intrekken.

Een handige oplossing is de instelling voor abonnementenbeheer die GDPR-conform is. Deze bestaat uit de opname van een afmeldlink in het sjabloon voor e-mailmarketing. Deze leidt naar de gebruikers- of klantenprofielen, zodat zij hun e-mailvoorkeuren kunnen beheren.

3. Doelmatige gegevens

De GDPR verplicht bedrijven om de verzameling van gegevens die zij daadwerkelijk nodig hebben, juridisch te rechtvaardigen; voor gegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden van het bedrijf, moet juridisch worden aangetoond waarom zij worden verzameld, voordat er verder om mag worden gevraagd.
Deskundigen adviseren bedrijven om geen onnodige gegevens te verzamelen en zich te beperken tot de essentiële gegevens die nodig zijn om de normale bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

gdpr privacy policy business webstars web agency in amsterdam

Voorbeelden van GDPR-inbreuken

De EU-instellingen en regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de GDPR-wetgeving en voor het onderzoeken van inbreuken. Het is belangrijk om te weten dat gebruikers en klanten de GDPR-overtredingen van bedrijven kunnen melden.

De meest courante GDPR-inbreuken voor bedrijven.

1) Contact opnemen met klanten en gebruikers per e-mail, zonder daarvoor de toestemming te vragen, b.v. wanneer e-mailadressen van derden zijn verkregen zonder dat de eindgebruiker en de klanten daarvoor toestemming hebben gegeven.

2) Contact opnemen met alle klanten via e-mail, ook met klanten die zich eerder hadden uitgeschreven, is een inbreuk op de GDPR.

3) Als gebruikers/klanten zich hebben uitgeschreven voor het ontvangen van e-mailmarketing, mogen bedrijven hen niet e-mailen. Het is eveneens een overtreding om e-mails te sturen naar klanten uit de database van de onderneming en hen te vragen om hun gegevens te bevestigen, terwijl sommigen van hen zich eerder hadden uitgeschreven of afgemeld voor e-mailmarketing en dus geen toestemming hadden gegeven om te worden gecontacteerd.

4) Het verzenden van e-mails naar abonnees uit de database van het bedrijf met de vraag of zij op de hoogte willen blijven van nieuwe promoties of updates betreffende de producten, diensten en merken van het bedrijf.

Deze e-mail wordt doorgaans gebruikt om te bepalen hoeveel abonnees e-mailmarketing willen blijven ontvangen en dient te worden gecontroleerd voordat hij wordt verzonden aan personen die zich reeds uitdrukkelijk hadden uitgeschreven.

Als bedrijven geen uitdrukkelijke toestemming hebben om hun klanten te e-mailen, mogen ze hen niet e-mailen, want zelfs de vraag om toestemming wordt beschouwd als marketing en is dus in strijd met de GDPR-regelgeving.

5) Een andere inbreuk is het verzenden van e-mails met betrekking tot het getrouwheidsprogramma aan ALLE klanten die in de database van de onderneming zijn geregistreerd, waarbij de abonnees wordt gevraagd om hun accountvoorkeuren bij te werken, met inbegrip van abonnees die zich eerder hadden uitgeschreven.

Bedrijven moeten er altijd 100% zeker van zijn dat de abonnees aan wie zij een e-mail sturen, zich hier ook daadwerkelijk voor hebben aangemeld.

Image
Image

Ontdek het belang van cyberveiligheid

De experts bij Business Webstars staan ter beschikking voor meer informatie.
geolocal mktg
Image
Image
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay updated on the latest developments and special offers!


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN
Amsterdam Nederland Tel: +31 621802998
KVK-Number: 81436203
Email: info@businesswebstars.com


BUSINESS WEBSTARS B.V. 
De Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam Nederland Tel: +31 621802998
KVK-Number: 81436203 Email: info@businesswebstars.com

© Business Webstars. All Rights Reserved.